Regulamin Akademii Cheerleaderek Fragolin (Obowiązuje od 1.01.2019r.):

Regulamin treningów:

 • opieka trenerska rozpoczyna się w momencie sprawdzenia obecności dziecka na treningu i trwa do zakończenia zajęć (trener nie ponosi odpowiedzialności za dziecko przed rozpoczęciem treningu, ani po zakończeniu trwania treningu)
 • w przypadku spóźnienia rodzica dziecko siedzi pod okiem trenera na zajęciach kolejnej grupy. Obowiązuje zakaz opuszczania Hali Sportowej samodzielnie do ukończenia 10 r.ż.
 • 3 niezgłoszone lub nieusprawiedliwione obecności dziecka są powodem do wydalenia z grupy.
 • Ze względu na opiekę trenerską i wiążącą się z nią odpowiedzialnością prosimy o zgłaszanie, jeśli dziecko będzie nieobecne na zajęciach.
 • opłaty za treningi powinny być uregulowane do 15 dnia każdego miesiąca – nieuregulowane opłaty są powodem do wydalenia dziecka z grupy.
 • dzieci i młodzież do lat 18 może zapisać się oraz wypisać z Akademii tylko za pośrednictwem rodzica lub opiekuna.
 • na treningi przychodzimy wypoczęte, po posiłku oraz przygotowane (ze strojem przystosowanym do ćwiczeń, obuwiem i butelką wody. Włosy powinny być spięte. Zakaz noszenia rażącej biżuterii i ozdób do włosów ze względu na elementy akrobatyczne)
 • wszelkie choroby przewlekłe, urazy oraz wady postawy muszą być zgłoszone instruktorowi,
 • wszelkie uwagi, informację lub opinie odnośnie prowadzenia treningów zgłaszamy trenerowi prowadzącemu zajęcia. Nie innym rodzicom.

Regulamin obowiązujący podczas zawodów:

 • próba generalna przed zawodami jest obowiązkowa dla wszystkich.
 • od początku do końca trwania zawodów tancerki obowiązuje sportowe zachowanie*. W przeciwnym razie trener ma prawo wyciągając konsekwencje względem tancerki lub grupy.
 • powrót z zawodów inny niż z grupą i trenerem musi być zgłaszany przez rodzica lub opiekuna osobiście w momencie odbierania dziecka, ewentualnie przez zgodę pisemną podpisaną przez rodzica.
 • dziecko podczas zawodów powinno mieć ze sobą lekkie jedzenie oraz wodę, kompletny strój, akcesoria do włosów i obuwie.
 • podczas trwania zawodów dziecko jest pod opieką trenera, jeśli rodzic jest nieobecny.

Sportowe zachowanie* szerzenie zasady fair-play, tzw. zdrowej rywalizacji oraz zdrowego stylu życia. Niedopuszczalne jest picie napojów energetycznych, lub stosowanie używek. Okazywanie niezadowolenia lub głośne komentarze odnośnie innych grup są niewłaściwe i nie powinny mieć miejsca na turnieju.