Opłaty dokonujemy do 15 dnia każdego miesiąca u trenerów Akademii, bądź na konto bankowe.

Dane do wpłaty :

„FRAGOLIN” KATARZYNA BOGDANOWICZ
UL. LELEWELA 20/26
38-400 KROSNO
NUMER KONTA:
31 1050 1458 1000 0090 8230 6367

TYTUŁ WPŁATY: IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA